x

מה אנחנו יכולים לעשות בשבילך?

Print A Magnet

אפליקציית פייסבוק אשר יוצרת מגנטים מודפסים מתוך תמונות הפייסבוק של המשתמש. ניתן לעצב את המגנטים באפליקציה, להוסיף מסגרות טקסטים ולבחור גדלים שונים.