x

מה אנחנו יכולים לעשות בשבילך?

עיריית אשקלון - מוקד 106

פיתחנו עבור עיריית אשקלון אפליקציית פייסבוק לשיפור הקשר בין האזרח לעירייה באמצעות ממשק לפתיחת קריאות ישירות למוקד העירוני.