x

מה אנחנו יכולים לעשות בשבילך?

סטימצקי

פיתחנו עבור סטימצקי את "ממליץ הספרים הדיגיטלי", אפליקציית פייסבוק אשר מתאימה למשתמש ספרים לפי נתונים דמוגפיים ושאלון אותו המשתמש ממלא. האפליקציה פותחה במסגרת שבוע הספר העברי והעלתה ביותר מ-1000% את מספר המעריצים החדשים בעמוד. האפליקציה הותקנה בעמוד המעריצים של סטימצקי ונגישה גם כאפליקציית מובייל.