x

מה אנחנו יכולים לעשות בשבילך?

מאיר ברוכים - משרד עורכי דין

משרד עורכי-הדין מאיר ברוכים פועל ומייצג מגוון רחב של לקוחות ובין יתר לקוחות המשרד נמנים גופים עסקיים שונים ולקוחות פרטים בתחום המשפט האזרחי. המשרד מתמקד בתחומי עיסוק ספציפיים - לרבות מקרקעין, מעמד אישי, עריכת הסכמים מסחריים וייצוג בפני הערכאות המשפטיות - תוך התמקצעות באותם תחומים ושימת דגש על התעדכנות תמידית בשינויים החקיקה והפסיקה הרלבנטיים.